Arbëri

Qeveria do t’u mundësojë komunave autonomi për investimet kapitale

 

Për investimet kapitale, komunat e Kosovës priten të përfitojnë nga një grant i veçantë i Qeverisë.

I përfshirë në programin e ekzekutivit, “Granti i Katërt Qeveritar” do t’u mundësojë komunave autonomi për investimet kapitale.