Arbëri

Tensione mes komunave e Qeverisë

Kryetarët e komunave kanë ardhur për një hall në Prishtinë. Shumë nga ta janë ankuar për raportin e ri të krijuar midis pushtetit lokal dhe atij qendror, pas formimit të Qeverisë së re.

 

Në një takim të mbyllur, shumë nga kryetarët e komunave janë ankuar për raportin e ri të krijuar midis pushtetit lokal dhe atij qendror, pas formimit të Qeverisë së re. Veçmas, ankesat lidhen me ligjet që synohet të ndryshohen, pa konsultimin e tyre. Ministria e Pushtetit Lokal ka refuzuar ta komentojë takimin.

Kryetarët e komunave kanë ardhur për një hall në Prishtinë. Shumë nga ta janë ankuar për raportin e ri të krijuar midis pushtetit lokal dhe atij qendror, pas formimit të Qeverisë së re.

Kryetarët e përbëjnë Këshillin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, e para këtij takimi ata patën shprehur kundërshtimin, që pa u konsultuar me ta, Ekzekutivi do që sivjet ta ndryshojë edhe Ligjin për vetëqeverisje lokale e edhe atë për zgjedhjet lokale.