Arbëri

Synohet linjë e veçantë buxhetore për strehimoret e viktimave të dhunës në familje

 

41 viktima të dhunës në familje kanë kërkuar strehim në qendrat e destinuara për ta që nga janari i vitit 2021. E strehimoret po vazhdojnë ta japin ndihmën edhe përmes telefonit për viktimat, gjë që i bën të kenë nevojë për buxhet shtesë.

Zana Hamiti-Asllani, drejtuese e njërës prej strehimoreve, thotë se problemet më të mëdha janë të shkaktuara nga mungesa e mjeteve financiare.