Arbëri

1 faqe program, për 4 vjet asnjë plan konkret për projektet e mëdha në shëndetësi

Programi i Qeverisë se Kosovës për shëndetësi nuk adreson në mënyrë të saktë problemet kyç të shëndetësisë. Ekzekutivi të premten ka shpalosur programin qeverisës. Te pjesa e shëndetësisë janë dhënë fare pak premtime konkrete e pak elaborim se si do të bëhen ato. Disa nga objektivat që i ka paraqitur për shëndetësi ose janë në realizim e sipër ose e pamundur të bëhen, ndërsa një pjesë e tyre nuk janë fare kompetencë e Qeverisë. Programi i Qeverisë për Shëndetësi flet shumë ndryshimin e legjislacionit dytësor, por nuk ka asnjë pikë që flet për ndonjë reformë të mundshme.

 

Pothuajse asgjë konkrete nuk ka paraparë programi i Qeverisë së Kosovës për Shëndetësi. I përmbledhur në 1 faqe, pa e përfshirë pandeminë, ky program jo vetëm që nuk ka adresuar çështjet urgjente, por edhe është marrë me aspekte që ligjërisht nuk i takojnë. Nuk është folur fare për Listën Esenciale, nuk janë dhënë premtime konkrete për sigurime shëndetësore, nuk është folur për shkollimin specialistik, as për atë nëse do të rritet dhe më numri i inspektorëve shëndetësorë e farmaceutikë, s’është përmendur fare Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Farmaceutike që duhet të matë cilësinë e barnave, s’është përmendur fare Fondi për Trajtim Jashtë Institucioneve Publike dhe plani për zvogëlimin e shpenzimeve nga ky fond. Këtë vit nuk është përmendur ndërtimi i Spitalit të Prishtinës, as nuk është dhënë ndonjë indikacion që do të ketë riorganizim e reformë të thellë në SHSKUK

Programi i Qeverisë se Kosovës për shëndetësi nuk adreson në mënyrë të saktë problemet kyç të shëndetësisë. Ekzekutivi të premten ka shpalosur programin qeverisës. Te pjesa e shëndetësisë janë dhënë fare pak premtime konkrete e pak elaborim se si do të bëhen ato. Disa nga objektivat që i ka paraqitur për shëndetësi ose janë në realizim e sipër ose e pamundur të bëhen, ndërsa një pjesë e tyre nuk janë fare kompetencë e Qeverisë. Programi i Qeverisë për Shëndetësi flet shumë ndryshimin e legjislacionit dytësor, por nuk ka asnjë pikë që flet për ndonjë reformë të mundshme.

Pa plan për Sigurime Shëndetësore