Arbëri

Distrikti autonom i Kosovës veriore rrezikon funksionalitetin e shtetit

Krijimi i një njësie administrative, ku krahas një përfaqësuesi të Qeverisë së Kosovës dhe distriktit verior, në këshillin ekzekutiv do të kishte përfaqësim nga Serbia dhe BE-ja, sipas profesorit të së drejtës ndërkombëtare, Marc Weller, do të bënte që territori t’i nënshtrohej qeverisjes së ndërkombëtarizuar me përfshirjen e drejtpërdrejtë të Serbisë. Edhe njohësit e qeverisjes lokale thonë se i ashtuquajturi distrikt autonom i Kosovës veriore, që përmendet në “non-paper”-in e publikuar nga KOHA kërcënon zhbërjen e shtetit të Kosovës

 

Krijimi i një njësie administrative, ku krahas një përfaqësuesi të Qeverisë së Kosovës dhe distriktit verior, në këshillin ekzekutiv do të kishte përfaqësim nga Serbia dhe BE-ja, sipas profesorit të së drejtës ndërkombëtare, Marc Weller, do të bënte që territori t’i nënshtrohej qeverisjes së ndërkombëtarizuar me përfshirjen e drejtpërdrejtë të Serbisë. Edhe njohësit e qeverisjes lokale thonë se i ashtuquajturi distrikt autonom i Kosovës veriore, që përmendet në “non-paper”-in e publikuar nga KOHA kërcënon zhbërjen e shtetit të Kosovës

I rrezikshëm për Kosovën është duke u konsideruar krijimi i një njësie administrative të ashtuquajtur distrikti autonom i Kosovës veriore. Themelimi i këtij distrikti është një nga pikat e “non-paperit” të publikuar nga KOHA. Sipas këtij dokumenti, ky distrikt do të përfshinte territorin e komunave në veri të vendit, si dhe do të kishte të drejtën e miratimit të legjislacionit në disa fusha.

“Të dyja palët pajtohen për themelimin e distriktit autonom të Kosovës veriore si njësi e vetme administrative e vetëqeverisjes rajonale në Kosovë, që ka të drejtë të miratojë legjislacion në rrafshin lokal në ekonomi, financa, pronë, infrastrukturë, kulturë, arsim, kujdes shëndetësor, mirëqenie sociale, sistem gjyqësor, shërbim policor, strehim, zhvillim urban dhe bashkëpunim evropian, në linjë me Kushtetutën e Kosovës dhe me legjislacionin për qeverisje lokale”, thuhet në përmbajtjen e “non-paper”-it, që nuk i dihet autori, por që ka nxitur reagime të shumta brenda dhe jashtë Kosovës.