Arbëri

Ish-Qeverisë Mustafa i ishte propozuar tërheqja nga Marrëveshja e Brukselit [dokument]

Paqartësi të shumta i janë atribuuar Aktgjykimit të Kushtetueses përkitazi me Marrëveshjen e parimeve të vitit 2015 për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kushtetuesja pati gjetur shkelje në të gjitha nenet e Marrëveshjes, por nuk e kishte hedhur poshtë atë, duke rekomanduar që përmirësimet të bëheshin me rastin e draftimit të Statutit. Zgjidhja nuk ishte ofruar as pas sqarimeve shtesë të kërkuara nga ish-kryeministri Isa Mustafa prej ekspertëve të Kushtetutës. Përfundimisht, prezantimi i Statutit në Bruksel nuk është bërë asnjëherë për shkak të refuzimit serb që nuk do Asociacion sipas Kushtetutës së Kosovës.

 

Vështirësitë për ta zbatuar Marrëveshjen e Asociacionit duke inkorporuar marrëveshjet e Brukselit, si dhe Aktgjykimin e Kushtetueses kishin bërë që Qeveria e udhëhequr nga ish-kryeministri Mustafa të kërkonte sqarime shtesë. Një prej propozimeve ka qenë edhe anulimi i Marrëveshjes së 19 prillit, e cila në gjashtë pikat e para flet për Asociacionin. Pas Draft-statutit, KOHA për herë të parë publikon dekretin e Qeverisë për Asociacionin, si dhe sqarimet mbi vendimin e Gjykatës Kushtetuese

Paqartësi të shumta i janë atribuuar Aktgjykimit të Kushtetueses përkitazi me Marrëveshjen e parimeve të vitit 2015 për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kushtetuesja pati gjetur shkelje në të gjitha nenet e Marrëveshjes, por nuk e kishte hedhur poshtë atë, duke rekomanduar që përmirësimet të bëheshin me rastin e draftimit të Statutit. Zgjidhja nuk ishte ofruar as pas sqarimeve shtesë të kërkuara nga ish-kryeministri Isa Mustafa prej ekspertëve të Kushtetutës. Përfundimisht, prezantimi i Statutit në Bruksel nuk është bërë asnjëherë për shkak të refuzimit serb që nuk do Asociacion sipas Kushtetutës së Kosovës.

Pas Draft-statutit KOHA për herë të parë publikon edhe dekretin që ishte përgatitur për llogari të ekzekutivit nga ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, si dhe sqarimet shtesë të Aktgjykimit të Kushtetueses.