Arbëri

Pse të paguajmë për lajme?

 

U bë një vit që nga koha kur COVID-19 u shpall pandemi dhe gjithçka në botë mori një kah të ri dhe të panjohur.

Sikur në shumë biznese të tjera, kjo gjendje ndikoi edhe në media, si një sektor i rëndësishëm dhe me ndikim.