Arbëri

EXFIS QUALITY

EXFIS QUALITY
Artikull i sponsorizuar
 

Ex Fis furnizon derivate të kualitetit të njëjtë sikur në pikat e shteteve evropiane. Produktet e furnizuara janë në konformitet me standardet evropiane EN590 për eurodiesel dhe EN228 për eurobenzinë.

Akreditimet.