Arbëri

Ngritja e universitetit ilegal në Kosovë, shkollimi i kuadrove nga shteti, mbyllja dhe skandali në Serbi

Serbia e ka quajtur skandal dhe ka nisur hetimin për dhënien e disertacioneve të doktoratës për 15 shqiptarë nga Kosova, kryesisht me pozita të larta në institucionet e ndryshme të vendit, nga Universiteti i Kragujevcit.

 

Serbia e ka quajtur skandal dhe ka nisur hetimin për dhënien e disertacioneve të doktoratës për 15 shqiptarë nga Kosova, kryesisht me pozita të larta në institucionet e ndryshme të vendit, nga Universiteti i Kragujevcit.

Në Serbi, më shumë ka shkaktuar skandal sesi ky universitet ka lejuar shtjellim të temave për doktoratë që kanë të bëjnë me shtetësinë e Kosovës.