Arbëri

Ofertat e ulëta në tenderin për aviobileta çojnë në manipulimin e çmimeve

Agjencisë Qendrore të Prokurimit nuk i ka shërbyer përvoja me kontratën e deritashme për aviobileta, nëpërmjet së cilës kompania ka mundur të manipulonte me çmime.

 

Agjencisë Qendrore të Prokurimit nuk i ka shërbyer përvoja me kontratën e deritashme për aviobileta, nëpërmjet së cilës kompania ka mundur të manipulonte me çmime.

Ajo e ka shpallur fituese “Altavia Travelin”, oferta e së cilës tregon se nga kontrata 5-milionëshe i siguron fitime asaj vetëm 750 euro. E, me to, nuk mund ta mbulojë as koston e pagës së muajit të parë, nga diku 36 sish, për tre të punësuar që kërkohen.