Arbëri

Zhvillimi i teknologjisë në shkollat e shekullit 21

Zhvillimi i teknologjisë në shkollat e shekullit 21
Artikull i sponsorizuar
 

Zhvillimi i madh teknologjik ka krijuar një ambient të ri, i cili ka ndryshuar kërkesat që ekonomia ka mbi shkathtësitë dhe njohuritë për sukses në vend të punës. Mbi të gjitha fokusi mbi shkathtësitë në krahasim me njohurit sot peshon më rendë, kjo pasi që jemi në fazë të vrullshme të zhvillimit të teknologjive, të cilat në formë të vazhdueshme shkaktojnë ndryshime në vende të punës, dhe nga punëtorët kërkohet adaptim i vazhdueshëm, gjetje e zgjidhjeve të reja dhe kreativitet.

Me fjalë të tjera, sot shkollat duhet të përgatisin gjeneratat e reja për vende të punës të cilat nuk ekzistojnë ende, andaj theksi vihet në zhvillimin e të menduarit në formë kritike, zhvillimin e shkathtësive në zgjidhjen e problemeve, adaptimin në ambiente të reja dhe aftësitë kreative.