Arbëri

Rritja e shpenzimeve për skemat sociale tkurr investimet kapitale

Prishtinë, 24 shkurt - Partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, ka premtuar rritje të fondeve për skemën sociale në Kosovë. Kandidati për kryeministër i këtij subjekti, Albin Kurti, ka planifikuar mbështetje sociale për kategori të ndryshme në Kosovë e cila, sipas përfaqësuesve të biznesit dhe të ekspertëve, nuk mund të realizohet pa heqjen dorë nga një varg shpenzimesh në investime kapitale.

 

Prishtinë, 24 shkurt - Partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, ka premtuar rritje të fondeve për skemën sociale në Kosovë. Kandidati për kryeministër i këtij subjekti, Albin Kurti, ka planifikuar mbështetje sociale për kategori të ndryshme në Kosovë e cila, sipas përfaqësuesve të biznesit dhe të ekspertëve, nuk mund të realizohet pa heqjen dorë nga një varg shpenzimesh në investime kapitale.

programin e saj Lëvizja Vetëvendosje ka paraparë dhënien e shtesave prej 20 eurosh për fëmijët nën moshën 2-vjeçare, ndërsa shtesa prej 10 eurosh për fëmijët nga 2 deri në 16 vjeç. Gjithashtu Kurti është zotuar se familjet me të ardhura vjetore të ulëta do të rimbursohen nga shteti. Nga 50 euro është paraparë të ndahen për fëmijë nëse familja ka të ardhura vjetore më pak se 7 mijë euro në vit, nga 100 euro për fëmijë nëse familja ka të ardhura vjetore më pak se 6 mijë euro, dhe nga 150 euro për secilin fëmijë nëse familja ka të ardhura vjetore më pak se 5 mijë euro në vit. Kurti gjithashtu është zotuar se të gjitha grave lehona të papuna do t’u jepet pagë minimale prej 250 eurosh (aq sa kanë planifikuar ta rrisin pagën minimale), për 6 muajt e parë të lehonisë. Ndërsa për të punësuarit, pushimi i lehonisë dhe ai prindëror do të jetë 12 muaj, ku pjesëmarrës për pagesën do të jetë edhe shteti, dhe këtë mundësi do ta kenë të dy prindërit. Gjithashtu brenda programit qeverisës parashihen edhe shujta për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e pestë. Për të gjitha këto premtime, nga Lëvizja Vetëvendosje kanë deklaruar se kanë bërë llogaritë buxhetore dhe llogaritje të kohës se kur mund të realizohen.