Arbëri

Shpallet fitues ofertuesi i vetëm në tender për furnizim me reagensa për D-dimer

Shpallet fitues ofertuesi i vetëm në tender për furnizim me reagensa për D-dimer

Afër 300 mijë euro është vlera e tenderit për furnizim me reagensa për D-dimer dhe Gem premier, të shpallura nga QKUK-ja.

 

Afër 300 mijë euro është vlera e tenderit për furnizim me reagensa për D-dimer dhe Gem premier, të shpallura nga QKUK-ja.

Kompania ‘Geis Kosova’ është kompania e vetme e cila ka ofertuar, duke u shpallur kështu fituese e tenderit të QKUK-së të shpallur në tri lote të ndara, dy prej të cilave janë lote për blerjen të reagensëve për analizën D-dimer.