Arbëri

Kritika për respektim të Ligjit për Zgjedhje, jo edhe të atij për Barazi Gjinore

Kritika për respektim të Ligjit për Zgjedhje, jo edhe të atij për Barazi Gjinore
 

Përfaqësim jo të barabartë mes kandidatëve ka sërish në listat e partive politike. Për dallim nga burrat, më pak hapësirë u është dhënë grave për garën zgjedhore të 14 shkurtit.

Duke u mbështetur në Ligjin për Zgjedhje, partitë politike kanë përmbushur kuotën e caktuar prej 30 për qind të përfshirjes së tyre. Por Ligji për Barazi Gjinore kërkon që përfaqësimi duhet të jetë i barabartë.