Arbëri

Konfirmim i ngadaltë i votuesve në diasporë

Vetëm 15 persona brenda një ndërrimi merren me verifikimin e votuesve nga diaspora në Qendrën e Thirrjeve për Konfirmim dhe Verifikim të Aplikacioneve në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

 

Vetëm 15 persona brenda një ndërrimi merren me verifikimin e votuesve nga diaspora në Qendrën e Thirrjeve për Konfirmim dhe Verifikim të Aplikacioneve në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Dy të tjerë merren me çështje të tjera, që përfshijnë koordinimin e listave që merren nga qendrat e tjera të KQZ-së.