Arbëri

Legjislatura shterpe

Legjislatura e shtatë nuk do të mbahet mend vetëm si më jetëshkurtra që e ka pasur Kosova prej çlirimit e këtej. Ajo ka miratuar më së paku ligje në historinë e pasçlirimit të Kosovës – vetëm 17.

 

Legjislatura e shtatë nuk do të mbahet mend vetëm si më jetëshkurtra që e ka pasur Kosova prej çlirimit e këtej. Ajo ka miratuar më së paku ligje në historinë e pasçlirimit të Kosovës – vetëm 17.

Është ky një numër ligjesh shumëfish më i vogël krahasuar me atë që është votuar në secilën prej gjashtë legjislaturave paraprake.