Arbëri

Paqartësitë ligjore për kandidatët e dënuar, në VV thonë se nuk ka pengesa për Kurtin

Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për votën e Etem Arifit ka shpërfaqur paqartësitë ligjore te mekanizmat që janë kompetentë për të garantuar ligjshmërinë dhe integritetin e zgjedhjeve. Përveç Arifit, në proceset e kaluara janë zgjedhur edhe deputetë të tjerë, megjithëse ndaj tyre ka vendime të plotfuqishme gjyqësore. Kjo ka ndodhur si pasojë e një vendimi të Gjykatës Supreme më 19 shtator 2017 kur kishte vendosur se “askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për të garuar në zgjedhje nëse një e drejtë e tillë nuk i është hequr me vendim gjyqësor”.

 

Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për votën e Etem Arifit ka shpërfaqur paqartësitë ligjore te mekanizmat që janë kompetentë për të garantuar ligjshmërinë dhe integritetin e zgjedhjeve. Përveç Arifit, në proceset e kaluara janë zgjedhur edhe deputetë të tjerë, megjithëse ndaj tyre ka vendime të plotfuqishme gjyqësore. Kjo ka ndodhur si pasojë e një vendimi të Gjykatës Supreme më 19 shtator 2017 kur kishte vendosur se “askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për të garuar në zgjedhje nëse një e drejtë e tillë nuk i është hequr me vendim gjyqësor”.

Por në aktgjykimin e Kushtetueses thuhet se Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në asnjë dispozitë nuk kërkon që personave të dënuar me vepra penale t’u hiqet e drejta me vendim plotësues. Mjafton vendim përfundimtar i gjykatës në tre vjetët e fundit për t’ua pamundësuar kandidatëve të zgjidhen deputetë.