Arbëri

Agjencia e Kosovës për Akreditim do të riaplikojë brenda pak muajve në ENQA dhe EQAR

Agjencia e Kosovës për Akreditim është duke u përgatitur që brenda pak muajve të riaplikojë për rikthim në ENQA e më pas edhe në EQAR. Në këtë institucion presin që deri në mesin e vitit të ardhshëm t’i plotësojnë kriteret për pranim.

 

Agjencia e Kosovës për Akreditim është duke u përgatitur që brenda pak muajve të riaplikojë për rikthim në ENQA e më pas edhe në EQAR. Në këtë institucion presin që deri në mesin e vitit të ardhshëm t’i plotësojnë kriteret për pranim.

Por, sipas drejtorit të Agjencisë, Naim Gashi, kriteri më i vështirë është miratimi i ligjit për Agjencinë, i cili nuk është hartuar ende edhe pse ka qenë kusht për ripranim.