Arbëri

Punëtorët socialë me kërkesa për qeverinë, paralajmërojnë protesta

 

Sindikata e punëtorëve social dhe kryesisë së lidhjeve të qendrave për punë sociale të Kosovës, kanë shprehur shqetësim për mospërfshirje në pakon mbështetëse të punëtorëve socialë sikurse që ka ndodhur zjarrfikësit dhe një numër të caktuar të stafit administrativ në kuadër të shëndetësisë.

Kryetarja e Sindikatës së punëtorëve socialë, Dashurije Ahmeti ka shprehur shqetësimin e këtyre punëtoreve për mos përfshirje në pakon emergjente, duke e ditur rrezikshmërinë nga pandemia COVID-19.