Arbëri

Kundërshtimet dhe shkeljet ligjore nuk i zmbrapsin investitorët për të ndërtuar hidrocentrale

Kompanitë austriake me emra të ndryshëm, por me adresë e pronarë të njëjtë, “Kelkos Energy” dhe “Enerkos”, kanë aplikuar me projekte për ndërtimin e hidrocentraleve në Lumardhin e Pejës dhe në Zhur të Prizrenit. Ato janë në mesin e 35 investitorëve që kanë aplikuar për të marrë statusin e investitorit strategjik. Edhe pse projekti në Lumbardh është pezulluar shkaku i protestave, projekti në Zhur është ende në fazë të shqyrtimit të aplikacionit.

Prishtinë, 6 dhjetor – Shkeljet ligjore, dëmet mjedisore, kundërshtimet e banorëve e të shoqërisë civile nuk i kanë zmbrapsur austriakët për të investuar në hidrocentrale. Kompanitë austriake me emra të ndryshëm, por me adresë e pronarë të njëjtë, “Kelkos Energy” dhe “Enerkos”, kanë aplikuar me projekte për ndërtimin e hidrocentraleve në Lumardhin e Pejës dhe në Zhur të Prizrenit. Ato janë në mesin e 35 investitorëve që kanë aplikuar për të marrë statusin e investitorit strategjik. Edhe pse projekti në Lumbardh është pezulluar shkaku i protestave, projekti në Zhur është ende në fazë të shqyrtimit të aplikacionit.

 

Prishtinë, 6 dhjetor – Shkeljet ligjore, dëmet mjedisore, kundërshtimet e banorëve e të shoqërisë civile nuk i kanë zmbrapsur austriakët për të investuar në hidrocentrale. Kompanitë austriake me emra të ndryshëm, por me adresë e pronarë të njëjtë, “Kelkos Energy” dhe “Enerkos”, kanë aplikuar me projekte për ndërtimin e hidrocentraleve në Lumardhin e Pejës dhe në Zhur të Prizrenit. Ato janë në mesin e 35 investitorëve që kanë aplikuar për të marrë statusin e investitorit strategjik. Edhe pse projekti në Lumbardh është pezulluar shkaku i protestave, projekti në Zhur është ende në fazë të shqyrtimit të aplikacionit.

Sipas Raportit për investitorë strategjikë, nga 35 aplikues, 21 janë në sektorin e energjisë me infrastrukturë dhe miniera, prej të cilëve pesë me projekte për ndërtimin e hidrocentraleve.