Arbëri

“KOHA” me platformë të re

KOHA ka lansuar platformën e re të qasjes në produktet e Kohës Ditore dhe Kohavisionit përmes portalit Koha.net.

Për t’i lexuar artikujt ekskluzivë të gazetës dhe për t’i shikuar storiet ekskluzive televizive, ju ftojmë të regjistroheni pa pagesë nëpërmjet një procedure të thjeshtë të plotësimit të formularit elektronik që shfaqet në portal.