Arbëri

ASK përfundon azhurnimin e qarqeve Regjistruese (AQR)

ASK përfundon azhurnimin e qarqeve Regjistruese (AQR)
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përfunduar Projektin e azhurnimit të qarqeve regjistruese 2020.

Ky projekt ka filluar në qershor të këtij viti dhe ka pasur për qëllim përmirësimin e kornizës së mostrës së qarqeve regjistruese për nevoja të anketave të rregullta të ASK-së, si dhe për nevoja të përgatitjes së bazës hartografike dhe operative për Regjistrimin e Popullsisë 2021.