Arbëri

Mbi një mijë nxënës e kanë braktisur vitin shkollor 2019-2020

Familja Misini nga Dubrava e Ferizajt, pjesë e komunitetit ashkali, ka 8 fëmijë.

 

Familja Misini nga Dubrava e Ferizajt, pjesë e komunitetit ashkali, ka 8 fëmijë.

Por për shkak të kushteve të vështira ekonomike, 2 vajzat e kësaj familjeje e kanë lënë komplet procesin mësimor.