Arbëri

Raporti i Progresit identifikon probleme në fushën e drejtësisë

Rreth 90 herë është përmendur fjala korrupsion, në Raportin e Progresit me volum prej rreth 120 faqesh të Komisionit Evropian.

 

Rreth 90 herë është përmendur fjala korrupsion, në Raportin e Progresit me volum prej rreth 120 faqesh të Komisionit Evropian.

Një nga fushat ku ky raport ka gjetur fare pak progres është sistemi i drejtësisë, ku përmenden përpjekjet e pamjaftueshme për t’i ndaluar ndërhyrjet politike në drejtësi.