Arbëri

Rreth 1 milion euro janë paguar për 500 shërbyes civilë që nuk janë risistemuar

 

Që nga shkurti i këtij viti, prej kur nisi shuarja e ministrive dhe shkrirja e tyre nëpër ministri të tjera, rreth 500 shërbyes civilë kanë mbetur pa u risistemuar nëpër vende të punës. 7 muaj më pas, Qeveria aktuale ende nuk ka nxjerrë akt nënligjor se si dhe ku do të duhej të risistemoheshin këta zyrtarë publikë.

Zyrtarët publikë që nuk janë transferuar në pozita ekuivalente nëpër ministritë e tjera qëndrojnë pa punë, por në të njëjtën kohë paguhen nga shteti me rreth 70% të pagës bazë dhe kjo do të vazhdojë për një vit rresht derisa ata të ricaktohen në pozitat e reja, raporton KOHA.