Arbëri

Me ndryshimin e Ligjit për skemat pensionale përfitojnë edhe të dëbuarit nga puna

Foto: Koha
 

Rreth 2 mijë punëtorë të KEK-ut ishin larguar nga vendet e tyre të punës gjatë viteve të ‘90-a. Por për pak muaj, atyre nuk po u njihet stazhi i punës pasi që me ligj është e përcaktuar përvoja e punës prej 15 vjetësh për pensionet kontributdhënëse.

Ndonëse nga viti 2000 kanë vazhduar punën në këtë korporatë, thonë se është absurde mosnjohja e përvojës së punës.