Arbëri

Rënie drastike e udhëtimeve me tren e me aeroplanë në Kosovë në tremujorin e dytë

Rënie drastike e udhëtimeve me tren e me aeroplanë në Kosovë në tremujorin e dytë
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e transportit dhe telekomunikimit” për TM2 2020, me të dhëna mbi transportin ajror, hekurudhor, rrugor, dhe telekomunikimin.

Në territorin e Kosovës janë gjithsej 333 km binarë hekurudhorë për transport.