Arbëri

Nuk ka të dhëna për përhapjen e pandemisë Covid-19 në komunitetin RAE

Nuk ka të dhëna për përhapjen e pandemisë Covid-19 në komunitetin RAE

ADMOVERE e mbështetur nga KFOS ka publikuar raportin “Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë pandemisë Covid-19”.

Me këtë rast u tha se Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike nuk kanë të dhëna mbi përhapjen dhe menaxhimin e pandemisë Covid-19, te komunitetet romë, ashkali dhe egjiptian.