Arbëri

Gjykata e refuzon kërkesën e Njazi Thaçit për masë të sigurisë

Gjykata e refuzon kërkesën e Njazi Thaçit për masë të sigurisë

Kërkesa e drejtorit të shkarkuar të KEK-ut, Njazi Thaçi për masë të sigurisë është hedhur poshtë nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

“Refuzohet si i pabazuar propozimi për caktimin e masës së sigurimit të propozuesit Njazi Thaçi, me të cilën ka kërkuar që të ‘caktohet masa e sigurisë, ashtu që urdhërohet kundërshtari i sigurimit, që të anulojë konkursin publik për kryeshef ekzekutiv të KEK SH.A., të shpallur më 12.05.2020, deri në marrjen e vendimit të formës së prerë nga Gjykata, lidhur me kërkesëpadinë’”, shkruhet në vendimin e Gjykatës, të cilin e ka siguruar KOHA.