Arbëri

Kushtetuesja i kërkon Kuvendit të ndryshojë Ligjin për Zyrtarët Publikë në raport me sistemin e drejtësisë

Foto: Koha
 

Gjykata Kushtetuese ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës të ndërmarrë veprimet e nevojshme për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë, pasi ka konstatuar se ky ligj nuk mund të zbatohet në raport me sistemin e drejtësisë, duke thënë se cenohet pavarësia e tyre funksionale dhe organizative e garantuar me Kushtetutë.

Kjo gjykatë ka thënë se ligji nuk cenon dispozitat e Kushtetutës në raport me Agjencinë Kosovare të Forenzikës dhe nëpunësit civilë të Policisë së Kosovës.