Arbëri

125 vendime në 100 ditët e Qeverisë Kurti

 

Në 100 ditët e para të Qeverisë Kurti, 49 prej të cilave ishte në detyrë, janë nxjerr 125 vendime.

Bazuar në hulumtimin e vendimeve të marra, 23 prej tyre ose 18.4 për qind kanë të bëjnë me pandeminë COVID-19, ndërkohë që 102 ose 81.6 për qind kanë të bëjnë me çështje tjera.