Arbëri

Përshtatja e fëmijëve me mësimin në distancë

 

Dy javë pasi u pezullua mësimi shkaku i pandemisë, edhe Kosova nisi me aplikimin e formave alternative të mësimit.

Nga 23 marsi, fëmijëve nga klasat 1 – 9 iu desh të qëndrojnë në shtëpi dhe mësimin ta ndjekin në RTK.