Arbëri

Pse Kosova nuk ka virologë?

Pse Kosova nuk ka virologë?
 

Virologjia është nën-fushë e mikrobiologjisë, e cila merret me studimin dhe proceset e virusëve.

Në mungesë të virologëve, me studimin e virusëve në Kosovë janë marrë kryesisht mikrobiologët, kurse luftimin e infeksioneve të shkaktuara nga virusët e kanë bërë infektologët.