Arbëri

Tri gjendjet e jashtëzakonshme...

Tri gjendjet e jashtëzakonshme...

1. 

Brenda 75 vjetësh në Kosovë janë bërë katër përpjekje për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme. Tri prej tyre kanë qenë të suksesshme, njëra ende jo. Përpjekja e parë e suksesshme ka qenë vendosja e Kosovës nën Administratë ushtarake më 1945. E dyta, vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme (me titull të gjatë të kohës së socializmit ) më 19811982 dhe e treta, vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme (me titull njëjtë të gjatë) më 1989 e 1990.