Arbëri

KPK-ja dhe KGjK-ja me marrëveshje për shpërndarjen automatike të lëndëve

Foto: EO
 

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri Hyseni dhe Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Skender Çoçaj, kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për ndërlidhjen e sistemeve elektronike të prokurorisë dhe gjykatës dhe për shpërndarjen automatike të lëndëve.

Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, tha se gjatë vitit 2019 kanë arritur të regjistrojnë në sistemin SMIL të gjitha lëndët e vjetra. Sipas tij, marrëveshja do të lehtësojë punën e të dy këshillave.