Arbëri

BE-ja investoi mbi 10 milionë euro në Shërbimin Korrektues të Kosovës

BE-ja investoi mbi 10 milionë euro në Shërbimin Korrektues të Kosovës

Bashkimi Evropian ka mbajtur pjesën përmbyllëse të projektit për “Fuqizimin e mëtutjeshëm të Shërbimit Korrektues dhe Shërbimit Sprovues në Kosovë”.

Projekti ka për qëllim mbështetjen e shërbimeve korrektuese dhe sprovuese të Kosovës si dhe mbështetja e Kosovës në përmirësimin e standardeve të sektorit gjyqësor, duke e fuqizuar më tej kornizën institucionale, raporton E.O.