Arbëri

Ngritje e lehtë e çmimeve në janarin 2020

Ngritje e lehtë e çmimeve në janarin 2020

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit (IHÇK) për muajin janar 2020 (viti bazë 2015=100).

Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte 0,8% në muajin janar 2020, ndërsa shkalla vjetore e inflacionit e matur në muajin janar 2020 me muajin janar 2019 ishte 1,5%.