Arbëri

Thaçi thotë se nga mosmiratimi i buxhetit rrezikohen investimet kapitale

 

Berat Thaçi nga Instituti GAP ka thënë se Kosova është jashtë afateve të parapara për miratimin e buxhetit 2020 dhe situata nuk llogaritet të jetë e zakonshme.

Sipas tij procesi i hartimit të buxhetit është proces i cili fillon nga muaji prill ku duhet të miratohet korniza afatmesme e shpenzimeve.