Arbëri

Deri në shtator eksportet e Kosovës arritën vlerën e 288.8 milionë eurove

Deri në shtator eksportet e Kosovës arritën vlerën e 288.8 milionë eurove
 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), ka njoftuar se deficiti në llogarinë e mallrave arriti vlerën prej 1.26 miliard euro që paraqet një rritje vjetore prej 3.3 për qind.

"Përderisa në vitin 2018 ishte shënuar rënie e eksportit të mallrave dhe përshpejtim i rritjes së importit, në vitin 2019 është duke u shënuar rritje e eksportit të mallrave dhe rritje më e ngadalësuar e importit. Kjo ka ndikuar që shkalla e mbulueshmërisë së importeve me eksporte të ketë një përmirësim nga 10.8 për qind sa ishte në shtator 2018 në 11.3 për qind në shtator 2019", thuhet në raportin e fundit të BQK-së.