Arbëri

MASHT lansoi instrumentet për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja të veçanta

MASHT lansoi instrumentet për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja të veçanta
 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), me mbështetje të Save the Children, ka lansuar sot instrumentet për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë.

Këto instrumente janë hartuar nga MAShT në bashkëpunim me grupin punues, të përbërë nga anëtarë të ekipeve vlerësuese komunale, të udhëhequr nga profesorë të Universitetit të Bolonjës dhe Universitetit të Padovës.