Arbëri

Avokati i Popullit: Në pikëpyetje kushtetutshmëria e Ligjit të pagave shkaku i pabarazisë

Ligji për Pagat me shumë gjasë do të përfundojë në Gjykatën Kushtetuese.

30 ankesa nga subjekte të ndryshme të sektorit publik që po i shqyrton institucioni i Avokatit të Popullit, kanë bazë të fortë që Kushtetueses t’i kërkohet interpretim ligjor.