Arbëri

UNDP shënon Ditën Ndërkombëtare të Sipërmarrësisë së Grave

 

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë, përmes projektit “Interdev 2”, sot organizon panair me shoqatat e grave prodhuese për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Sipërmarrësisë së Grave.

13 prodhuese nga komunitetet shqiptare dhe gorane nga Vitia dhe Dragashi do të prezantojnë bizneset e tyre në këtë ngjarje duke shfaqur produkte bujqësore, delikatesa gastronomike dhe vepra të ndryshme artizanale tradicionale.