Arbëri

KDI: OShP-ja ta tërheqë urdhëresën që legjitimon prokurime mbi bazën e dokumentit të dyshuar si i falsifikuar

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), gjatë analizës së vendimeve të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OShP), që ndërlidhen me prokurimet në nivel qendror, ka gjetur se OShP-ja, në Urdhëresën e saj dërguar Agjencisë Qendrore të Prokurimit (AQP) më 11 nëntor 2019, ka kërkuar nga kjo e fundit, që në bazë të një dokumenti të kundërligjshëm, të kthejë në ri-vlerësim tenderin tre milionësh për “furnizim me pemë dhe perime”.

“AQP-ja fillimisht kishte anuluar këtë tender në mungesë të numrit të mjaftueshëm të operatorëve ekonomik të përgjegjshëm. Lidhur me njërin operator të “papërgjegjshëm” në këtë tender, AQP-ja kishte gjetur se ky i fundit në proces të aplikimit dhe ri-shqyrtimit kishte paraqitur vërtetimin tatimor me numër të njëjtë serik me të dhëna të ndryshme. Me këtë rast, AQP-jA kishte kërkuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), të konfirmojë saktësinë e këtij vërtetimi, ndërsa nga ATK kishte marrë përgjigje se ky dokument i prezantuar nga Operatori Ekonomik, nuk përkonte me gjendjen në sistemin e ATK-së”, thuhet në reagimin e KDI.