Arbëri

Ligjërata vetëdijesuese për mjedisin në shkollat e disa komunave të Kosovës

Ligjërata vetëdijesuese për mjedisin në shkollat e disa komunave të Kosovës

Në kuadër të projektit "Përfshirja e komuniteteve në promovim dhe ruajtje të mjedisit" organizata Human Care po zhvillon ligjërata vetëdijesuese mjedisore tek fëmijët e shkollave fillore të Komunës së Novobërdës, Gjilanit, Obiliqit dhe Fushë-Kosovës.

Projekti synon ngritjen e nivelit të informimit cilësor rreth mjedisit përmes ligjëratave dhe aktiviteteve mjedisore, duke nxitur mekanizmat e organeve në përmirësimin e kushteve mjedisore.