Arbëri

Ministria e Drejtësisë merr opinionin e Agjencisë Kundër Korrupsionit, “s’ka konflikt interesi në provimin e noterisë”

Ministria e Drejtësisë merr opinionin e Agjencisë Kundër Korrupsionit, “s’ka konflikt interesi në provimin e noterisë”

Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se ka pranuar opinionin e Agjencisë Kundër Korrupsion, përmes së cilës thotë se është konstatuar se s’ka pasur konflikt të mundshëm interesi në provimin e noterisë.

Sipas MD-së, në opinionin e vet AKK-ja ka thënë se është shmangur konflikti i interesit nga anëtarët e komisionit për dhënien e provimit të noterisë