Arbëri

Raporti i “Çohu” për shkollat profesionale: Mungesë pajisjesh dhe lidhjes me tregun e punës

Në publikimin e një raporti monitorues, organizata Çohu ka renditur një varg problemesh me të cilat përballen nxënësit e shkollave të mesme profesionale në Kosovë.

Cilësia e mësimdhënies, mungesa e pajisjeve, pamundësia e zhvillimit të orëve të praktikës dhe mungesa e një lidhjeje me tregun e punës, u përmendën si shqetësime kryesore në këtë prezantim.