Arbëri

Gjykata u jep të drejtë për qasje në dokumente zyrtare 4 OJQ-ve

Katër organizata joqeveritare kanë fituar betejën ligjore me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.

Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar padinë e këtyre organizatave për qasje në dokumente publike lidhur me tenderin për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”.