Arbëri

Edhe Kosova pjesëmarrëse në konferencën “Terrorizmi ndërkombëtar dhe migracioni ilegal”

Edhe Kosova pjesëmarrëse në konferencën “Terrorizmi ndërkombëtar dhe migracioni ilegal”
 

Me ftesë të kryetares së Gjykatës Supreme të Malit të Zi, Vesna Medenica, kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Enver Peci dhe kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, po marrin pjesë në konferencën me temë “Terrorizmi ndërkombëtar dhe migracioni ilegal”, e cila po mbahet në Budvë të Malit të Zi.

Konferenca e kryetarëve të gjykatave supreme dhe prokurorëve të përgjithshëm po trajton çështje lidhur me mbrojtjen penalo-juridike dhe mekanizmat e luftës kundër terrorizmit dhe migracioneve të paligjshm, terrorizmin ndërkombëtar dhe domosdoshmërinë e bashkëpunimit në rrjedhë të shpejtë të informacioneve, si një nga sfidat e hetimit cilësor dhe ofrimit të ndihmës juridike ndërkombëtare, bashkëpunimin ndërkombëtar, përfshirë praktikat dhe përvojat më të mira.