Arbëri

Marrëveshja e re për ekstradim, pasqyron realitetin e ri

Marrëveshja e re për ekstradim, pasqyron realitetin e ri

Marrëveshja për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në fuqi.

Kjo marrëveshje e ka zëvendësuar dhe modernizuar marrëveshjen e vitit 1901 ndërmjet SHBA-së dhe Mbretërisë së Serbisë dhe që ishte e zbatueshme edhe në rastin e Kosovës, si shtet trashëgues i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë.