Arbëri

Të gjitha vendimet që u miratuan sot nga Qeveria e Kosovës

 

Sot Qeveria e Kosovës mbajti mbledhjen e 106-të. Vendimi i parë në këtë mbledhje ka qenë dhënia e mendimit për iniciativën legjislative për Projektligjin për ndryshim dhe plotësim e Kodit të Drejtësisë për të Mitur, sipas përfundimit të Kuvendit të Republikës ë Kosovës.

Mendimi i Qeverisë me vlerësimet e Ministrisë së Drejtësisë, thekson se iniciativa për këtë Projektligj do të ndihmojë në eliminimin e paqartësive eventuale në procesin e zbatimit; vlerësimin e ndikimit buxhetor nga Ministria e Financave dhe vlerësimin e përputhshmërisë së iniciativës me legjislacionin e BE-së nga Ministria e Integrimit Evropian, do të procedohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës.